fbpx
a


Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

Image Alt

Andrija Petrović i Miloš Lomović

Andrija Petrović

Asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu

Andrija je asistent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i istraživač-pripravnik u Centru za poslovno odlučivanje, Fakultet organizacionih nauka Beograd. Učestvovao je u širokom spektru naučnih istraživanja i objavio preko 15 članaka u časopisima i konferencijama. Njegova glavna područja istraživanja su mašinsko učenje sa fokusom na CRF-ove i PGM-ove.

Miloš Lomović

CTO u Helveticode-u

Miloš je suosnivač i menadžer-partner u IT kompanijama Helveticode i Lomovic d.o.o.
Poseduje naučno i praktično iskustvo u različitiom oblasti AI i upravljačkog inženjeringa. Tokom različitih predavanja, delio je svoje znanje i iskustvo sa studentima iz sličnih oblasti na Univerzitetu u Beogradu.  Više njegovih istraživanja u vezi sa unapređenim kontrolnim sistemima i primenjenom matematikom objavljeni su u priznatim naučnim časopisima. Trenutno, Miloš je uključen u više međunarodnih projekata koji se tiču implementacije veštačke inteligencije u industriju, javnu infrastrukturu i industriju zabave. Posvećen je otac i suprug.

Ostali govornici