fbpx
a


Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

Image Alt

Andrija Petrović

Asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu

Andrija je asistent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i istraživač-pripravnik u Centru za poslovno odlučivanje, Fakultet organizacionih nauka Beograd. Učestvovao je u širokom spektru naučnih istraživanja i objavio preko 15 članaka u časopisima i konferencijama. Njegova glavna područja istraživanja su mašinsko učenje sa fokusom na CRF-ove i PGM-ove.