fbpx
a


Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

Kako kreirati sadržaj za VR aplikaciju?

Za svoju prvobitnu namenu VR je stvoren da kreira realistična iskustva zaboravljajući da smo, zapravo, u virutelnom svetu. Zato i samo kreiranje zahteva dosta vremena i rada na samo VR aplikaciji.

Postoji nekoliko aspekata na koje morate računati kreirajući svoju VR aplikaciju.

Virtuelni prostor – kao glavni element VR iskustva predstavlja ono što korisnici vide kada stave svoje VR slušalice. Ovaj prostor može rekreirati pravo okruženje ili fikciju – najbitnije je da mora biti trodimenzionalan.

Impresivno iskustvo– kada ovo kažemo, mislimo na to da je aplikacija u mogućnosti da nas natera da zaboravimo da svet oko nas postoji noseći samo slušalice na glavi!

Osećaj – ovog iskustva dostižemo kroz različita čula – vida, sluha, dodira i prostorne organizacije. Stimulišući ova čula zamenjujemo naš svet virutelnim!

Interaktivnost – označava mogućnost virtuelnog sveta da odgovori na naše akcije. Možemo je ostvarivati kroz navigaciju – gde VR reaguje na naše pokrete i manipulaciju – gde korisnik koristi objekte u virtuelnom svetu.

Tipovi VR doživljaja

Pre kreiranja, najpre je bitno da odredimo tip aplikacije virtuelne realnosti za koju se odlučujemo.

Seated VR experience jeste najjednostavniji tip VR iskustva u kom korisnik ostaje na svom mestu. U ovom slučaju njegova uloga je pasivna; on može posmatrati virutelni prostor bez skoro ikakve intrakcije. Obično se koristi za edukaciju i putovanja.

Magic windows kombinuje efekte na korisnikovom smartphone-u kako bi izazvao osećaje u prostoru koji nas okružuje.

Room scale VR experience predstavlja najnapredniji tip virtuelne realnosti i zahteva Hi-tech slušalice, kao i set senzora koji kroz virtuelni svet daje odgovore na pokrete i zahteve korisnika. Može sadržati sve načine interakcije, uključujući navigaciju, manipulaciju i uključivanje i stimulaciju čula.

Sadržaji se najčešće kreiraju u vidu 3D videa ili 3D animacije. 3D video se koristi kako bi rekreirao stvarnu lokaciju u virtuelnoj realnosti, dok koristeći se tehnikom 3D animacije, možete kreirati potpuno realne interaktivne prostore u kom se možete pomerati i koristiti se objektima.

Viskokvalitetan vizuelni sadržaj jeste posebno važan ako planirate visoko-interaktivnu aplikaciju sa pokretima i manipulacijama. Posebno se obraća pažnja na kvalitet i testiranje same aplikacije pre aktivacije.

Zvučni efekti mogu biti jednako važni kao i video za unapredjeno iskustvo koje se stvara. Muzika u pozadini ili naracija u aplikacijama za nekretnine, audio prevodi, glasovne instrukcije u aplikacijama za vežbanje i naravno, najrazličitiji zvuci u igrama –  na ovaj način zajedno sa vizuelnim aspektom ostvaruju kompletan doživljaj. Upravo zato ova dva faktora predstavljaju najbolje činioce da se u potpunosti stvori najinteresantnije iskustvo koristeći se VR sadržajima.