fbpx
a


Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

Virtuelna realnost u medicini

Od kako je 2014-e godine počela prava ekspanzija primene virtuelne realnosti i generalno interaktivnih tehnologija, sve je više domena u kojima se koristi.

Medicina je oblast u kojoj ove tehnnologije sve više uzimaju maha, što nam ukazuju i različite teme koje su bile prisutne na ovogodišnjem CES-u 2019.

Za sada najviše primenjivana u edukativne svrhe, virtuelna realnost na najrealniji način prikazuje situacije i moguće pristupe u intervencijama.

Ono što čini VR toliko dopadljivim jeste mogućnost dočaravanja stvari koje nije moguće videti ili iskusiti. Zamislite da možete videti iznutra u potpunosti ljudsko telo, sve mišiće i nerve, čak i simulaciju rada organa i sistema.

Zato nije čudno to što su mnoge kompanije počele da se bave primenom istih. Osso VR prisustvovao je ove godine na CES 2019 konferenciji a samo je jedna od mnogih kompanija koje podržavaju ovaj način edukacije. Svojim prikazima ukazuju na najbolje moguće pristupe u hirurškim granama i u praktičnom pristupu.

Sa druge strane, primena nije samo u praktičnom smislu, već je velika i raznim terapeutskim pristupima.

Kako se terapijska primena tehnologije VR-a razvija, tako će i načini na koje koji se mogu koristiti za lečenje određenih psihičkih poremećaja. Za sada se VR slušalice i softver za improvizaciju primarno koriste za lečenje anksioznih poremećaja pomoću tehnike poznate kao Terapija izloženosti Virtuelnoj stvarnosti (Virtual Reality Exposure Therapy – VRET). Takođe, domeni primene su mogući za mnoge poremećaje : sindrom posttraumatskog stresa (PTSP), poremećaj deficita pažnje (ADD), hiperaktivni poremećaj deficita pažnje (ADHD), opsesivno kompulzivni poremećaj (OCD), različite fobije, napade panike, poremećaje spavanja, autizam, upravljanje bolom, tremom, poremećaje raspoloženja.

Ideje koje se javljaju su sve interesantnije, i možemo sa sigurnošću reći da nas tek čeka velika upotreba  ovih tehnologija u ovoj oblasti.