fbpx
a


Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

Šta je to mešovita realnost?

Mešovita realnost (MR) se koristi kao nezavisni koncept i kombinuje najbolje od obe – virtualne i augmentovane realnosti.

Predstavlja pretežno virtuelne prostore u kojima su objekti stvarnog sveta, ili ljudi dinamički integrisani u virtuelne svetove. CIlj je da proizvodnja novih okruženja i vizuelizacije gde fizički i digitalni objekti koegzistiraju i komuniciraju u realnom vremenu.

Važno je napomenuti da je prvi sistem za mešovitu realnost, koji pruža vizuelni efekat, zvuk i dodir, virtuelna platforma razvijena u laboratorijama američkog vazduhoplovstva početkom devedesetih godina prošlog veka. Ali sam izraz – mešana stvarnost je prvobitno zaveden na papiru 1994. godine od strane Paula Milgrama i Fumio Kishina kao „taksonomija vizuelnih prikaza mešane stvarnosti“.

Većina ponuda augmentovane i virtuelne stvarnosti koje su danas dostupne predstavljaju veoma mali deo svog spektra. Oni su, međutim, podskupovi većeg spektra mešovite realnosti. Windows 10 je izgrađen u vidu čitavog spektra i omogućava spajanje digitalnih prikaza ljudi, mesta i stvari sa stvarnim svetom.

Postoje dva glavna tipa uređaja koji isporučuju Windows Mixed Reality iskustva:

1. Holografski uređaji – odlikuje ih sposobnost da digitalni sadržaj smesti u stvarni svet, kao da je stvarno tamo.

2. Uređaji ‘’uronjene realnosti’’ – odlikuje ih sposobnost da stvori osećaj „prisustva“ – skrivajući fizički svet i zamenjujući ga digitalnim iskustvom.

Danas ne postoje nikakvi uređaji koji mogu da pokažu iskustva širom čitavog spektra; međutim, Windows 10 obezbeđuje zajedničku mešovitu realnost – platformu i za proizvođače uređaja i za programere. Uređaji danas mogu podržavati određeni raspon u spektru mešovite stvarnosti, a vremenom bi uređaji ‘’uronjene realnosti’’ trebali proširiti taj raspon.

U budućnosti, holografski uređaji će postati sve zanimljiviji, a uređaji ‘’uronjene realnosti’’ će postati više holografski. Mešovita stvarnost sledeća je evolucija u ljudskoj, kompjuterskoj i interakciji okoline, koja otključava mogućnosti koje su do sada bile ograničene na našu maštu.