fbpx
a


Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

Image Alt

Sander Veenhof

SNDRV , Augmented reality expert

Sa univerzitetskom diplomom iz računarske nauke i mojim obrazovanjem na umetničkoj akademiji Gerrit Rietveld, moja stručnost je dvostruka. Imam veštine da realizujem sve što zamislim i volim da koristim svoju maštu da radim na inovativnim rešenjima. Fasciniran sam proširenom stvarnošću, a sa dugogodišnjim iskustvom sa različitim kontekstima, saradnjama i namenama imam jasnu sliku o potencijalu tehnologije sada i u budućnosti.

Dosta se dešava na polju AR, VR i AI. Poslovna očekivanja su impresivna, iako su slučajevi upotrebe u stvarnom životu i dalje veoma ograničeni, tehničke i konceptualne mogućnosti su beskrajne, ali postoje i sumnje i brige o uticaju na čovečanstvo kada se sve ove tehnologije konvergiraju pred naše oči. Da li će se to dogoditi kada Apple konačno predstavi dizajn svojih AR uređaja? Umesto da čekam taj trenutak, proveo sam proteklu deceniju istražujući upotrebu proširene stvarnosti u mnogim različitim kontekstima za mnogo različitih svrha. Prvo mobilni AR, a zatim Hololens AR. Radeći to, mnogo sam praktički razmišljao o budućim mogućnostima, ali sam takođe rešavao i buduće probleme, za koje radim na rešenjima.

Ostali govornici