fbpx
a


Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Jelena Kićanović
speaker_info

About The Speaker

Jelena Kićanović

Student doktorskih studija i entuzijasta novih digitalnih tehnologija. Zaposlena kao istraživač pripravnik na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu

Student doktorskih studija i entuzijasta novih digitalnih tehnologija. Zaposlena kao istraživač pripravnik na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu i deo tima Centra za digitalni dizajn. Istraživački interes usmerava ka razvoju i implementaciji tehnologija virtuelne realnosti u oblasti arhitekture i urbanizma.