fbpx
a


Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

James Watson

Imagination

Znate šta malopre sam rekao drugim govornicima – bila je prava želja učiti o ovome, mislim da je to nešto čemu treba puno saradnje, a ljudi žele da imaju želju za znanjem, tako da ja mislim da je ovo bilo jedno pozitivno iskustvo, jako dobro okruženje da se u njemu bude i podele neke misli o tome kako ova industrija napreduje.

Gledamo da razvijamo što više rešenja za platforme, što znači da ljudi mogu da iskuse ovu tehnologiju kroz što više različitih medija. Dakle, mogli bi ići na koncerte, i da na koncertu imate preko augmentovane realnosti prikaz stvarnih ljudi na sceni. Kombinovanjem različitih tehnologija možemo lako dati ljudima različite pristupe.

Mislim da će ovo postati sve važnija upotreba u marketingu. Kao što sam rekao na konferenciji, ne mislim da je odgovor u svemu ali mislim da je veoma važna taktika u upotrebi u marketingu. Veoma je velik rast i do 2020, 2022 biće 44% populacije koja će imati AR aplikaciju na telefonu, tako da kad izađete iz kritične mase, shvatite koliko je moćna upotreba iste. Mislim da kako tehnologija raste i kako korisnici sve više upotrebljavaju XR, kako ga ja nazivam, da je očigledno da će marketing zauzeti mesto u tome, tako da kako godine dolaze, sve će više rasti i napredovati.