fbpx
a


Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

Jelena Kićanović

Fakultet tehničkih nauka

Pre svega hvala Vama na pozivu. Čast mi je da kao predstavnik zapravo mladih i fakulteta Tehničkih nauka, samim tim i Centra tima za digitalni dizajn predstavimo nešto što smo radili. Iskreno, ovo Vam je super stvar i mislim da ste trebali ranije da organizujete ovo.

Ovaj projekat je proistekao iz saradnje studenata treće godine osnovnih studija i našeg tima. Mi smo predstavili ovaj projekat na festivalu – Noc istrazivača i tema jeste bila “Nauka koja povezuje” stoga mi smo uzeli ulice našeg grada – Zmaj Jovinu i Dunavsku i studenti su imali zadatak da ih modeluju, tako da smo mi posle napravili jednu virtuelnu šetnju koju su probali i mislim da su reakcije bile super.

Mislim da tek predstoji da se radi na tome, budući da ljudi nisu obavešteni o svemu, ali radimo na tome. Tako da nam predstoji jedan dug posao i rad, i generalno upotreba interaktivnih tehnologija u arhitekturi uzima maha i mislim da ukoliko želimo da sačuvamo nešto i da pokažemo nekome – ovo bi bio pravi način.